Doe de grote Optrommelactie!

Hoe kan jouw vereniging nieuwe vrijwilligers krijgen? Hoe kom je erachter wat de inwoners zelf willen en breng je burgerparticipatie in praktijk? Of ben je op zoek naar ongekend talent in de buurt? Door dorps- of buurtgenoten op te trommelen met De Grote Optrommelactie worden mensen geactiveerd om zelf actief te zijn en mee te doen. Trommel uw dorps- buurtgenoten op!

Hoe organiseer je De Grote Optrommelactie?
Je bestelt De Grote Optrommelactie starterspakket

img-20160905-wa0004

  1. Activeer een initiatiefgroep
  2. Tref enige voorbereidingen van de optrommelactie
  3. Lever de optrommels persoonlijk af in de straten
  4. Verwerking van de resultaten
  5. Terugkoppeling naar de bewoners door bijvoorbeeld een interactieve bijeenkomst te organiseren
  6. Daadwerkelijk aan de slag met nieuwe initiatieven

 

IMG_3305De herkenbare optrommels dragen bij aan een succesvolle optrommelactie.

Wordt Okkenbroek opgetrommeld?

Okkenbroek – Binnenkort kan het maar zo gebeuren dat uw buurman of buurvrouw bij u op de stoep staat om jou een trommel te geven. Jouw straat en dorp worden even letterlijk opgetrommeld. Het moment om jouw idee of talent kenbaar te maken. En als okkenbroekresultaat een trommel vol met ideeën en wensen voor jou buurt of dorp. In elke trommel zit een route waarmee duidelijk wordt wie de volgende is die opgetrommeld wordt, of dat het eindpunt bereikt is. Na ongeveer twee weken zijn alle trommels op hun eindbestemmingen en worden alle tips en ideeën geïnventariseerd. Als slot is er een avond waar iedereen die nieuwsgierig is naar de uitkomst van de optrommelactie uitgenodigd is.

(Bron, Okkenbroeker Koerier)

Resultaten Geeuwenbrug

In Geeuwenbrug zijn de koektrommels van de Optrommelactie ingezameld en de resultaten zijn bestudeerd. Opvallend is dat het Naoberschap door veel mensen als belangrijk wordt bevonden. Ook verkeersveiligheid werd vaak genoemd als een belangrijke peiler. Er zijn leuke nieuwe ideeën aangeleverd en sommigen daarvan zijn relatief eenvoudig uit te voeren (vb. kerstverlichting uit te breiden langs te vaart). Andere ideeën moeten wat verder worden uitgewerkt. Soms was een kritische noot over de samenwerking in het dorp.  In het najaar wil Dorpskracht Geeuwenbrug een avond organiseren om de vervolgacties met elkaar te bespreken. Ieder ingevuld formulier wordt als belangrijke input gezien!

Tromgeroffel in Geeuwenbrug (Dwingeloo)

IMG_3294Wat vinden de inwoners belangrijk en waar zouden ze een steentje aan willen bijdragen? Maar liefst 10 trommels worden in december uitgezet om o.a. deze vragen te beantwoorden aan de hand van een invulstrookje dat in deze trommels zitten. De trommels gaan huis aan huis om nieuwe ideeën op te halen van buurtbewoners. Deze ideeën worden als input gebruikt voor het jaarprogramma van 2016 van de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”.

Geeuwenbrug is een klein dorpje (dichtbij Dwingeloo) met circa 400 inwoners. De Grote Optrommelactie is in touw gezet door de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”. Deze werkgroep organiseert activiteiten om de samenhang en leefbaarheid in Geeuwenbrug te vergroten.

Winsum start pilot Optrommelactie

Al een jaar lang waren we bezig met de voorbereidingen. Op kleine schaal hebben we de actie getest én met succes!
Binnenkort starten we de optrommelactie op grotere schaal in 3 wijken van Winsum (Groningen) namelijk Ripperda, Lombok en Potmaar.

Met ondersteuning van de ideeënbank hebben we deze pilot kunnen opzetten. Bovendien worden we ook enorm gesteund door de leerlingen van het praktijkonderwijs Terra Winsum VMBO Groen.

De opbrengst van “De Grote Optrommelactie” wordt als input gebruikt voor de dorpsvisie van Winsum.

Trommel uw buurt of wijk op!

Wat doe je als je benieuwd bent wat inwoners zélf willen? Of wanneer je opzoek bent naar ongekend talent? Is het dikwijls lastig om nieuwe vrijwilligers te krijgen? Door buurtgenoten op te trommelen wordt men geactiveerd om zelf actief te worden. Doe mee en trommel je buurtgenoten op!

Trommel uw dorps- en buurgenoten op!