Categorie archief: nieuwsberichten

Eerste opbrengsten Steenwijkerwold


Het dorp heeft van zich laten horen

Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? Een kort verslag.

In totaal zijn er 619 ingevulde formulieren retour gekomen, wat neerkomt op een respons van maar liefst 75%. De meeste mensen willen graag actie als het gaat om verkeersveiligheid, woningbouw en natuur & leefomgeving. Punten die benoemd werden waren o.a. verkeersveiligheid van specifieke kruispunten in het dorp, de vraag naar woningbouw voor starters en de wens om het groene karakter van het dorp verder te benadrukken. Het bleef niet bij praten alleen. Meer dan 100 inwoners hebben aangegeven dat ze graag actief willen bijdragen door in een werkgroep aan een bepaald thema te werken. Zoals een van de inwoners zei: “We moeten het met elkaar doen!”

Niet alleen volwassenen hebben druk meegedacht over de toekomst van hun dorp. Het thema ‘natuur & milieu’ leeft ook onder de jongste inwoners van Steenwijkerwold. Zo heeft een meisje van 6 jaar een schets ingeleverd voor de uitbreiding van een speeltuin in het dorp. Fantastisch om te zien dat er gelijk al goed meegedacht wordt!”

De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 – 2030 welke begin 2021 overhandigd wordt aan Plaatselijk Belang Steenwijkerwold.

Grootste Optrommelactie ooit in Steenwijkerwold!

Steenwijkerwold gaat aan de slag met het opstellen van een toekomstvisie 2020-2030.  De Grote Optrommelactie wordt ingezet om, van onderop, input te krijgen van inwoners. Dorpsbelangen Steenwijkerwold gaat hier samen met Sociaal Werk De Kop, Woonconcept, BOKD en de gemeente mee aan de slag.  Architectenbureau 19 het atelier is procesbegeleider tijdens dit traject. 

Tijdens de eerste twee bewonersavonden (juni 2020) hebben denkers en doenders uit het dorp alvast hun eerste input gegeven binnen thema’s als: Wonen, Leven, Voorzieningen, Dorpsidentiteit en Ondernemen. Er  is vervolgens gekeken naar de praktische kant van De Grote Optrommelactie. Er zijn in dit geval namelijk vele  helpende handjes nodig want De Grote Optrommelactie in Steenwijkerwold wordt de grootste Optrommelactie ooit!!

Met de input vanuit het dorp en van de belanghebbende organisaties wordt uiteindelijk de dorpsvisie 2020-2030 voor Steenwijkerwold opgesteld. In het najaar van 2020 wordt deze aan Dorpsbelangen Steenwijkerwold overhandigd.

Optrommelactie Weerdinge filmset voor LVKK

Woensdag 17 mei zal “De Grote Optrommelactie” van start gaan in Weerdinge.  Deze actie wordt op de voet gevolgd door een filmmaker die is ingezet door de Landelijke vereniging van Kleine Kernen (LVKK). De filmpremière zal plaatsvinden tijdens het landelijke congres “Het Plattelandsparlement” op 17 juni 2017.

De Dorpsgemeenschap Weerdinge  hoopt ondertussen gewoon dat er allerlei tips en ideeën voor het dorp worden aangedragen door dorpsgenoten en dat de inwoners zelf willen helpen  bij realisatie van hun eigen ideeën.

 De Grote Optrommelactie is opgezet in samenwerking met Plaatselijk Belang Weerdinge, de Activiteitencommissie, de verenigingen met ondersteuning van Emmen Revisited en Welzijnsgroep Sedna.

Rivierenwijk van Deventer

Straks kan het u in de Rivierenwijk maar zo gebeuren dat uw buurman of buurvrouw voor de deur staat om een trommel te geven. Uw straat wordt misschien wel letterlijk opgetrommeld. Hét moment om je idee of talent kenbaar te maken. En als resultaat: een trommel vol met ideeën en wensen voor de buurt die daarna worden uitgewerkt!

10 trommels zijn op 1 mei 2017 op verschillende plekken de Rivierenwijk ingegaan. Zo worden onder andere (delen van) de Hunzestraat, Lekstraat, Zaanstraat, Maasstraat, Grevelingenstraat, Amerstraat en het Spuipad opgetrommeld. Iedereen die nieuwsgierig is naar de uitkomst van De Optrommelactie is daarvoor uitgenodigd op 19 juni vanaf 19.30 in Wijkgebouw De Ark, Oude Bathmenseweg 5, Deventer!

Deze Optrommelactie is een initiatief van Wijk- & Speeltuinvereniging Rivierenwijk en het Huis van de Wijk met ondersteuning van Raster Welzijn en Dorpsfemme  . De optrommelactie is mede mogelijk gemaakt door WijDeventer.

Optrommelen XXL in Lettele

Bewonersinitiatief daar gaat het om bij WijDeventer.  Binnenkort start De Grote Optrommelactie dan ook in Lettele net als de voorgaande dorpen namelijk Bathmen, Okkenbroek en Schalkhaar. Woon je Lettele in de Korenkamp 2 of aan de Bosrand dan kan het eind februari zo maar gebeuren dat de buurman of -vrouw bij jou op de stoep staat om jou een trommel te geven. Dat is het moment om jouw idee, wens of talent kenbaar te maken.

De komende jaren zal WijDeventer  de actie  in Lettele voortzetten in de andere straten en buurten om nog meer ideeën op te halen en structureel gehoor geven aan de inbreng van bewoners. Ook is er gedacht aan de bewoners waar de trommel niet aan huis wordt gebracht maar niet kunnen wachten met het inbrengen van hun goede idee(ën). In maart staat namelijk bij “Lekker Makkelijk”  een Optrommel XXL .

De Grote Optrommelactie in het buiten gebied van Deventer is een aangezet door het Dorpenplatform WijDeventer met ondersteuning buurtwerk Nederland www.buurtwerknederland.nl en Dorpsfemme.

Valentijnstaart voor Geeuwenbrug

De leden van de werkgroep Dorpskracht uit Geeuwenbrug zijn op zaterdag 11 februari in het zonnetje gezet. De fractie van Progressief Westerveld bezorgde hen de traditionele Valentijnstaart als waardering voor het initiatief van De Grote Optrommelactie.

Fractievoorzitter Gerard Goedhard overhandigde de taart aan Femke Heythekker die het idee heeft gelanceerd. Hij is erg enthousiast over het optrommelen: “Het is een praktische manier van burgerparticipatie, waarbij mensen gewoon hun handen uit de mouwen kunnen steken. Bovendien bevordert dit het contact tussen de bewoners onderling.”

Taart voor De Grote Optrommelactie
Taart voor De Grote Optrommelactie

De taart werd overhandigd bij de ‘minibieb’, een van de initiatieven die voort is gekomen uit de Optrommelactie. Het afgelopen jaar zijn meer nieuwe initiatieven ontstaan, zoals het Buurtlabel veilig verkeer, een kookworkshop, Whatsapp groepen voor jongeren, buurtpreventie en samen wandelen. Er is ook een groep bezig met kerstversiering langs de vaart.

Bron: DasMooi.nl 12-02-2017

Wordt Okkenbroek opgetrommeld?

Okkenbroek – Binnenkort kan het maar zo gebeuren dat uw buurman of buurvrouw bij u op de stoep staat om jou een trommel te geven. Jouw straat en dorp worden even letterlijk opgetrommeld. Het moment om jouw idee of talent kenbaar te maken. En als okkenbroekresultaat een trommel vol met ideeën en wensen voor jou buurt of dorp. In elke trommel zit een route waarmee duidelijk wordt wie de volgende is die opgetrommeld wordt, of dat het eindpunt bereikt is. Na ongeveer twee weken zijn alle trommels op hun eindbestemmingen en worden alle tips en ideeën geïnventariseerd. Als slot is er een avond waar iedereen die nieuwsgierig is naar de uitkomst van de optrommelactie uitgenodigd is.

(Bron, Okkenbroeker Koerier)

Resultaten Geeuwenbrug

In Geeuwenbrug zijn de koektrommels van de Optrommelactie ingezameld en de resultaten zijn bestudeerd. Opvallend is dat het Naoberschap door veel mensen als belangrijk wordt bevonden. Ook verkeersveiligheid werd vaak genoemd als een belangrijke peiler. Er zijn leuke nieuwe ideeën aangeleverd en sommigen daarvan zijn relatief eenvoudig uit te voeren (vb. kerstverlichting uit te breiden langs te vaart). Andere ideeën moeten wat verder worden uitgewerkt. Soms was een kritische noot over de samenwerking in het dorp.  In het najaar wil Dorpskracht Geeuwenbrug een avond organiseren om de vervolgacties met elkaar te bespreken. Ieder ingevuld formulier wordt als belangrijke input gezien!

Tromgeroffel in Geeuwenbrug (Dwingeloo)

IMG_3294Wat vinden de inwoners belangrijk en waar zouden ze een steentje aan willen bijdragen? Maar liefst 10 trommels worden in december uitgezet om o.a. deze vragen te beantwoorden aan de hand van een invulstrookje dat in deze trommels zitten. De trommels gaan huis aan huis om nieuwe ideeën op te halen van buurtbewoners. Deze ideeën worden als input gebruikt voor het jaarprogramma van 2016 van de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”.

Geeuwenbrug is een klein dorpje (dichtbij Dwingeloo) met circa 400 inwoners. De Grote Optrommelactie is in touw gezet door de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”. Deze werkgroep organiseert activiteiten om de samenhang en leefbaarheid in Geeuwenbrug te vergroten.

Winsum start pilot Optrommelactie

Al een jaar lang waren we bezig met de voorbereidingen. Op kleine schaal hebben we de actie getest én met succes!
Binnenkort starten we de optrommelactie op grotere schaal in 3 wijken van Winsum (Groningen) namelijk Ripperda, Lombok en Potmaar.

Met ondersteuning van de ideeënbank hebben we deze pilot kunnen opzetten. Bovendien worden we ook enorm gesteund door de leerlingen van het praktijkonderwijs Terra Winsum VMBO Groen.

De opbrengst van “De Grote Optrommelactie” wordt als input gebruikt voor de dorpsvisie van Winsum.