Winsum start pilot Optrommelactie

Al een jaar lang waren we bezig met de voorbereidingen. Op kleine schaal hebben we de actie getest én met succes!
Binnenkort starten we de optrommelactie op grotere schaal in 3 wijken van Winsum (Groningen) namelijk Ripperda, Lombok en Potmaar.

Met ondersteuning van de ideeënbank hebben we deze pilot kunnen opzetten. Bovendien worden we ook enorm gesteund door de leerlingen van het praktijkonderwijs Terra Winsum VMBO Groen.

De opbrengst van “De Grote Optrommelactie” wordt als input gebruikt voor de dorpsvisie van Winsum.

Trommel uw buurt of wijk op!

Wat doe je als je benieuwd bent wat inwoners zélf willen? Of wanneer je opzoek bent naar ongekend talent? Is het dikwijls lastig om nieuwe vrijwilligers te krijgen? Door buurtgenoten op te trommelen wordt men geactiveerd om zelf actief te worden. Doe mee en trommel je buurtgenoten op!

Trommel uw dorps- en buurgenoten op!