Tromgeroffel in Geeuwenbrug (Dwingeloo)

IMG_3294Wat vinden de inwoners belangrijk en waar zouden ze een steentje aan willen bijdragen? Maar liefst 10 trommels worden in december uitgezet om o.a. deze vragen te beantwoorden aan de hand van een invulstrookje dat in deze trommels zitten. De trommels gaan huis aan huis om nieuwe ideeën op te halen van buurtbewoners. Deze ideeën worden als input gebruikt voor het jaarprogramma van 2016 van de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”.

Geeuwenbrug is een klein dorpje (dichtbij Dwingeloo) met circa 400 inwoners. De Grote Optrommelactie is in touw gezet door de werkgroep “Dorpskracht Geeuwenbrug”. Deze werkgroep organiseert activiteiten om de samenhang en leefbaarheid in Geeuwenbrug te vergroten.

Winsum start pilot Optrommelactie

Al een jaar lang waren we bezig met de voorbereidingen. Op kleine schaal hebben we de actie getest én met succes!
Binnenkort starten we de optrommelactie op grotere schaal in 3 wijken van Winsum (Groningen) namelijk Ripperda, Lombok en Potmaar.

Met ondersteuning van de ideeënbank hebben we deze pilot kunnen opzetten. Bovendien worden we ook enorm gesteund door de leerlingen van het praktijkonderwijs Terra Winsum VMBO Groen.

De opbrengst van “De Grote Optrommelactie” wordt als input gebruikt voor de dorpsvisie van Winsum.

Trommel uw buurt of wijk op!

Wat doe je als je benieuwd bent wat inwoners zélf willen? Of wanneer je opzoek bent naar ongekend talent? Is het dikwijls lastig om nieuwe vrijwilligers te krijgen? Door buurtgenoten op te trommelen wordt men geactiveerd om zelf actief te worden. Doe mee en trommel je buurtgenoten op!

Trommel uw dorps- en buurgenoten op!