Tagarchief: 19hetatelier

Eerste opbrengsten Steenwijkerwold


Het dorp heeft van zich laten horen

Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? Een kort verslag.

In totaal zijn er 619 ingevulde formulieren retour gekomen, wat neerkomt op een respons van maar liefst 75%. De meeste mensen willen graag actie als het gaat om verkeersveiligheid, woningbouw en natuur & leefomgeving. Punten die benoemd werden waren o.a. verkeersveiligheid van specifieke kruispunten in het dorp, de vraag naar woningbouw voor starters en de wens om het groene karakter van het dorp verder te benadrukken. Het bleef niet bij praten alleen. Meer dan 100 inwoners hebben aangegeven dat ze graag actief willen bijdragen door in een werkgroep aan een bepaald thema te werken. Zoals een van de inwoners zei: “We moeten het met elkaar doen!”

Niet alleen volwassenen hebben druk meegedacht over de toekomst van hun dorp. Het thema ‘natuur & milieu’ leeft ook onder de jongste inwoners van Steenwijkerwold. Zo heeft een meisje van 6 jaar een schets ingeleverd voor de uitbreiding van een speeltuin in het dorp. Fantastisch om te zien dat er gelijk al goed meegedacht wordt!”

De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 – 2030 welke begin 2021 overhandigd wordt aan Plaatselijk Belang Steenwijkerwold.

Grootste Optrommelactie ooit in Steenwijkerwold!

Steenwijkerwold gaat aan de slag met het opstellen van een toekomstvisie 2020-2030.  De Grote Optrommelactie wordt ingezet om, van onderop, input te krijgen van inwoners. Dorpsbelangen Steenwijkerwold gaat hier samen met Sociaal Werk De Kop, Woonconcept, BOKD en de gemeente mee aan de slag.  Architectenbureau 19 het atelier is procesbegeleider tijdens dit traject. 

Tijdens de eerste twee bewonersavonden (juni 2020) hebben denkers en doenders uit het dorp alvast hun eerste input gegeven binnen thema’s als: Wonen, Leven, Voorzieningen, Dorpsidentiteit en Ondernemen. Er  is vervolgens gekeken naar de praktische kant van De Grote Optrommelactie. Er zijn in dit geval namelijk vele  helpende handjes nodig want De Grote Optrommelactie in Steenwijkerwold wordt de grootste Optrommelactie ooit!!

Met de input vanuit het dorp en van de belanghebbende organisaties wordt uiteindelijk de dorpsvisie 2020-2030 voor Steenwijkerwold opgesteld. In het najaar van 2020 wordt deze aan Dorpsbelangen Steenwijkerwold overhandigd.