Tagarchief: Gemeente Steenwijkerland

Eerste opbrengsten Steenwijkerwold


Het dorp heeft van zich laten horen

Het is niet onopgemerkt gebleven: de hele maand september zijn er 40 trommels door de straten van Steenwijkerwold gegaan. Wat zijn de belangrijkste opbrengsten die als input dienen voor de dorpsvisie 2020-2030? Een kort verslag.

In totaal zijn er 619 ingevulde formulieren retour gekomen, wat neerkomt op een respons van maar liefst 75%. De meeste mensen willen graag actie als het gaat om verkeersveiligheid, woningbouw en natuur & leefomgeving. Punten die benoemd werden waren o.a. verkeersveiligheid van specifieke kruispunten in het dorp, de vraag naar woningbouw voor starters en de wens om het groene karakter van het dorp verder te benadrukken. Het bleef niet bij praten alleen. Meer dan 100 inwoners hebben aangegeven dat ze graag actief willen bijdragen door in een werkgroep aan een bepaald thema te werken. Zoals een van de inwoners zei: “We moeten het met elkaar doen!”

Niet alleen volwassenen hebben druk meegedacht over de toekomst van hun dorp. Het thema ‘natuur & milieu’ leeft ook onder de jongste inwoners van Steenwijkerwold. Zo heeft een meisje van 6 jaar een schets ingeleverd voor de uitbreiding van een speeltuin in het dorp. Fantastisch om te zien dat er gelijk al goed meegedacht wordt!”

De input van de Optrommelactie wordt geanalyseerd en verwerkt in de Dorpsvisie Steenwijkerwold 2020 – 2030 welke begin 2021 overhandigd wordt aan Plaatselijk Belang Steenwijkerwold.