Wat is Optrommelen?

 

De Grote Optrommelactie is een methode speciaal ontwikkelt om bewoners te betrekken bij nieuwe en bestaande activiteiten. De actie sluit aan bij de ‘nieuwe’ vrijwilliger die gewoon handen uit de mouwen wil steken en vooral niet van vergaderen houdt.

Dikwijls staan er nieuwe vrijwilligers op die zich op korte termijn graag willen inzetten voor “iets” wat hen persoonlijk aanspreekt. Initiatieven zoals wandelgroepen, afvalprikken, kerstverlichting, op zetten van een minibieb, koffieochtenden, spelletjes, markten, actiegroepen voor veiligverkeer, sneller internet en ga zo maar door.

Het idee in het kort
Je levert een optrommel persoonlijk af aan het begin van de straat. De bewoners vullen hun ideeën en reacties in en geven de optrommel door aan de buren. Na enkele weken (afhankelijk van de doorgeefsnelheid) zal de optrommel arriveren aan het einde van de straat. Gevuld met  tips, ideeën en contactgegevens van buurtgenoten die wellicht zelf actief willen zijn bij realisatie van hun eigen idee! Bij het doorgegeven van de optrommel ontstaat er een contactmoment tussen buren. Een mooie gelegenheid om ook even bij te praten. Iedereen krijgt een kans om input te leveren.

Resultaat
De Grote Optrommelactie levert op een democratische wijze dikwijls:

  • Nieuwe initiatieven
  • Nieuwe vrijwilligers
  • Draagvlak en betrokkenheid
  • Talenten in beeld
  • Dichtbij op straatniveau
  • Resultaat voor jong en oud
  • Contactmoment tussen buren
  • Verbindingen tussen clubs en verenigingen
  • Positieve reuring!

De opbrengst kan eventueel ook gebruikt worden als input van het jaarprogramma of een dorpsomgevingsplan.

 

Trommel uw dorps- en buurgenoten op!