De BROEKSTREEK komt er aan

De Broekstreek trommelt op

Een nieuwe dorpsvisie voor Balinge, Garminge en Mantinge.

Plaatselijk Belang gaat de komende maanden de uitdaging aan om met de dorpsbewoners een nieuwe dorpsvisie te maken. Dit onder het motto: ‘Jouw visie in de Dorpsvisie?’

 

De huidige Dorpsvisie is meer dan tien jaar oud en niet meer actueel. Plaatselijk Belang pakt de handschoen op om zoveel mogelijk bewoners hierbij te betrekken. Dit door de inzet van De Grote Optrommelactie met de ondersteuning van Buurtwerk Nederland. Er is inmiddels een vliegende start gemaakt met de bestuursleden en actieve vrijwilligers. Op 16 september a.s. gaat de Grote Optrommelactie van start met het uitzetten van de (op)trommels die huis aan huis gaan. Er zullen ongeveer 300 adressen worden benaderd.

 

Met een trekker en wagen gaan de vrijwilligers van Plaatselijk Belang de dorpen langs om de trommels te verspreiden en reuring te geven aan deze optrommelactie.

Flyer De Broekstreek

Flyer de Broekstreek 21 08 23 1