De BROEKSTREEK komt er aan

De Broekstreek trommelt op

Een nieuwe dorpsvisie voor Balinge, Garminge en Mantinge.

Plaatselijk Belang gaat de komende maanden de uitdaging aan om met de dorpsbewoners een nieuwe dorpsvisie te maken. Dit onder het motto: ‘Jouw visie in de Dorpsvisie?’

 

De huidige Dorpsvisie is meer dan tien jaar oud en niet meer actueel. Plaatselijk Belang pakt de handschoen op om zoveel mogelijk bewoners hierbij te betrekken. Dit door de inzet van De Grote Optrommelactie met de ondersteuning van Buurtwerk Nederland. Er is inmiddels een vliegende start gemaakt met de bestuursleden en actieve vrijwilligers. Op 16 september a.s. gaat de Grote Optrommelactie van start met het uitzetten van de (op)trommels die huis aan huis gaan. Er zullen ongeveer 300 adressen worden benaderd.

 

Met een trekker en wagen gaan de vrijwilligers van Plaatselijk Belang de dorpen langs om de trommels te verspreiden en reuring te geven aan deze optrommelactie.

Flyer De Broekstreek

Flyer de Broekstreek 21 08 23 1

Bewoners De Broekstreek brengen wensen naar voren

Ruim vijftig mensen waren aanwezig op de bewonersavond die in het teken stond van een nieuwe Dorpsvisie voor de drie dorpen in De Broekstreek: Mantinge, Balinge en Garminge.

Ruim dertien thema’s kwamen er aan bod waaronder veiligheid, natuur en leefomgeving, naoberschap, het dorpshuis, wonen, onderwijs, duurzaamheid en voorzieningen.

De Optrommelactie die van de zomer is gehouden leverde ruim 200 reacties op vanuit de dorpen.

Er zijn op deze bijeenkomst maar liefst acht werkgroepen gestart die het een en ander nader gaan uitwerken de komende tijd. Volgens Bertus de Nekker van Buurtwerk Nederland, die de Optrommelactie heeft ondersteund, is dit een enorm succes en een teken dat leefbaarheid ook echt leeft in de dorpen. ‘De betrokkenheid is groot, en de bereidheid mee invulling te geven aan een nieuwe Dorpsvisie is zeker aanwezig.’

Respons en opbrengst

Respons

  • 14 trommels uitgezet
  • 218 ingevulde formulieren retour
  • 105 mensen willen zich actief inzetten

 Opbrengst

Voor de nieuwe Dorpsvisie wordt gewerkt aan de volgende thema’s: Veiligheid, natuur en leefomgeving, naoberschap, het dorpshuis, wonen, onderwijs, duurzaamheid en voorzieningen.