Bewonersbijeenkomst van 26 januari was een groot succes

IMG 20230121 161723Onlangs organiseerde de Werkgroep optrommelen een terugkoppeling naar de wijk over de resultaten van de optrommelactie die in 2022 is gehouden. Er zijn door de trommels zo’n 300 huishoudens bereikt. De bewoners konden aangeven welke thema’s men belangrijk vindt voor de toekomst van het wijkcentrum en de wijk.

 

Acht werkgroepen van start

Na de presentatie, op de zaterdagmiddag, zijn er maar liefst acht werkgroepen in het leven geroepen, die met de verschillende thema’s aan de slag gaan deze concreet uit te werken. Deze zijn: activiteiten kinderen/jongeren, activiteiten ouderen, toekomst van de wijk, naar elkaar omzien, cultuur, sport, social media en wijkvereniging nieuwe stijl. De werkgroepen gaan zelfstandig of met ondersteuning van Sociaalwerk De Kop, hieraan verder werken.

 

Met ondersteuning van Bertus de Nekker, van Buurtwerk Nederland, heeft de werkgroep van het optrommelen in De Gagels een mooi succes gemaakt!   

De Grote Optrommelactie in De Gagels in Steenwijk van start!

DSC07174

De werkgroep ‘Optrommelen’ enthousiast over de aftrap: 40 trommels de wijk door!

 

Zaterdag 17 september jl. was het een komen en gaan van bewoners naar het wijkcentrum in De Gagels. En met de optrommels in de hand kwamen zij het gebouw weer uit, klaar om deze huis-aan-huis te verspreiden in de buurt. En over een paar weken weer gevuld met ideeën en wensen over de wijk en het wijkcentrum op te halen.

Er gaan de komende weken in totaal 40 optrommels rond van buur naar buur. Met alle verzamelde ideeën gaat de werkgroep Optrommelen aan de slag om te kijken welke plannen, samen met de buurtbewoners, gerealiseerd kunnen worden. Volgens Leonie Molenaar, een van de kartrekkers in het wijkcentrum, is de optrommelactie een prachtig middel om de bewoners weer volop te betrekken bij de wijk en het wijkcentrum. Zij wil graag dat het wijkcentrum weer meer ziel krijgt en een huiskamer zal zijn voor buurtbewoners. Daarvoor is het nodig dat contacten onderling aangehaald worden en dat mensen weer meer voor elkaar kunnen betekenen. Het wijkcentrum kan daar een spil voor zijn in de wijk.

Procesbegeleider Bertus de Nekker van Buurtwerk Nederland is ondersteuner van de Optrommelactie: ‘Het mooie aan optrommelen is dat niet het geijkte groepje enthousiaste buurtbewoners het hoogste woord heeft, maar dat de mening van iedereen gehoor krijgt!’