Optrommelen van start in Dwingeloo

Maar liefst 40 (op)trommels gingen er van deur tot deur. In de (op)trommels diverse vragen die door een werkgroep uit het dorp zijn opgesteld. De centrale vraag is: wat willen de inwoners van Dwingeloo met het dorpshuis ‘Over Entinghe’, wat willen ze realiseren en is men bereid om zich daarvoor in te zetten?


De (op)trommels zijn uitgezet met daarbij de vraag deze weer door te geven aan de directe buren. Zo zal elke (op)trommel gevuld worden met vele ideeën en plannen. De werkgroep uit Dwingeloo zal de reacties inventariseren en hiermee verder aan de slag gaan. In mei, is de verwachting, komt er een terugkoppeling met de resultaten naar de dorpsbewoners. 

De opbrengsten

Vele ideeën zijn er geopperd voor een dorpshuis nieuwe stijl, resulterend in een grote startactiviteit onder de noemer: 'De frisse start!'

  • Diverse activiteiten kinderen, jongeren en ouderen
  • inloop- en themabijeenkomsten
  • culturele activiteiten
  • muziekactiviteiten
  • diverse workshops

 

De respons

 

  • 54%, 528 formulieren zijn er ingevuld
  • 110 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld,10% van de mensen die hebben gereageerd.

De Nieuwsbrief

Juli 2021 is huis aan huis de nieuwsbrief verspreid met de resultaten van de Grote Optrommelactie. Klik hieronder voor de nieuwsbrief..

dorpsvisie steenwijkerland

 

Artikel Meppeler Courant 29-12-21

artikel meppeler courant 29 12 21