Nijeveners kiezen voor nieuwe toekomst Dorpshuis De Schalle dankzij inzet optrommelen.

Foto Dorpshuis Nijeveen

 

 Het voortbestaan van De Schalle in Nijeveen hing aan een zijden draad. Het Dorpshuis had de laatste jaren behoorlijke verliezen geleden en de exploitatie was nog nauwelijks rond te breien. Verder liep het aantal activiteiten terug, net als het aantal bezoekers. De Grote Optrommelactie, die de afgelopen maand is gehouden, is de opmaat voor een mogelijk nieuwe start: verder kijken naar een definitieve oplossing voor een gezond dorpshuis, voor en door het dorp.

 

Begin dit jaar zijn er 30 trommels uitgezet die huis-aan-huis werden verspreid in het dorp. 856 adressen zijn op die manier bereikt en 635 ingevulde formulieren kwamen er terug. Een mooie respons van ruim 75%. Op 14 mei j.l. werden de uitkomsten van deze Optrommelactie aan de bewoners gepresenteerd op een bewonersavond in De Schalle. En de conclusie? Nijeveners zijn voor het behoud van het dorpshuis en zijn ook bereid zich hiervoor in te zetten. Zo rond de 100 bewoners uit het dorp gaven aan zich te willen aanmelden als vrijwilliger. Veel genoemde gewenste activiteiten zijn: creatieve workshops, films, voorstellingen, theater, muziek, disco en een bibliotheek. Maar er waren ook ideeën voor het houden van leesavonden, schilderen, samen eten of het samen kijken naar het EK-voetbal. Verbreding van het aanbod is gewenst voor zowel jong als oud, plus de inzet van veel meer vrijwilligers. Daarbij is het uitgangspunt dat het dorpshuis meer toegankelijk zal moeten zijn voor iedereen, aantrekkelijk, veilig, leuk en gezellig en met een open uitstraling. 

 

Verschillende werkgroepen vanuit de bewonersavond gaan aan de gang om de thema’s verder uit te werken. 

 

 

Afbeelding1