De resultaten in Norg-west

De resultaten van de Optrommelactie in Norg-West

‘De verduurzaming van de wijk’ is het uitgangspunt voor een aanpak onder de noemer: ‘Met BEP de buurt in.’ BEP staat voor Buurt Energie Plan, dat mede door de gemeente Noordenveld op gang is gebracht. Door de Optrommelactie is in kaart gebracht wat de ideeën en wensen zijn van inwoners uit de wijk als het gaat om energiebesparing en duurzaam wonen. Vanuit de 12 uitgezette trommels kwamen 70 ingevulde formulieren terug. Hieronder de uitkomsten:

 

Wat vinden wij belangrijk bij het verduurzamen van onze woning?

 1. Verlagen energiekosten
 2. Investeringen moeten worden terugverdiend
 3. Gebruik van duurzame energie/beperken fossiele brandstoffen

Wat zouden we kunnen of willen doen?

 1. Zonnepanelen installeren
 2. Woning isoleren
 3. Warmtepomp plaatsen
 4. Dubbelglas plaatsen
 5. Electrisch koken

Nog meer tips & tricks uit de buurt

 1. Thermostaat naar beneden
 2. Minder douchen
 3. Minder autorijden en vliegen
 4. Groen dak

Naar aanleiding van deze uitkomsten en door een bijeenkomst waar de resultaten zijn gepresenteerd aan de wijk en zijn besproken, zijn er vier DOE-groepen samengesteld die met de volgende onderwerpen aan de slag gaan:

 • Zonnepanelen
 • Energieplan besparen
 • Energieplan woning
 • Innovatie en techniek

Zo zal de komende tijd gewerkt worden aan BEP, het Buurt Energie Plan in Norg-West.

Optrommelen van start in Norg-west 23-04-22

Optrommelen deur-aan-deur in Norg-West

Onder begeleiding van muzikanten van muziekvereniging ‘De Vooruitgang’ is afgelopen zaterdag gestart met De Grote Optrommelactie in Norg-West. Alle inwoners kregen van de leden van een bewonersgroep ‘Mooie buurt he’ een flyer in de bus en er werden 12 trommels verspreid door de buurt. Deze trommels gaan de komende tijd van huis naar huis en zullen vol ideeën en wensen terugkomen bij de werkgroep, die de uitkomsten gaat verwerken.
DSC06825De Grote Optrommelactie is een onderdeel van BEP, het Buurt Energie Plan, dat i.s.m. met de gemeente Noordenveld, ontwikkeld wordt met als doel Norg-West zo ‘energiek’ mogelijk te maken, met energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de woningen. Buurtwerk Nederland ondersteunt de Optrommelactiviteit en bewoners uit de wijk organiseren zo veel mogelijk zelf de activiteiten.

De Nieuwsbrief van Norg-West

April 2022 is huis aan huis de eerste nieuwsbrief verspreid. Klik hieronder.

 

dorpsvisie steenwijkerland