header weerdinge

Weerdinge 'trommelde' dorpsbewoners op voor opfrissen activiteiten

Een trek vanuit Weerdinge naar voorzieningen in Emmen, zoals naar de sportclubs, en een terugloop van activiteiten in het dorpshuis waren de aanleiding voor een nieuwe aanpak. Dankzij een samenwerking tussen Plaatselijk Belang en de welzijnsorganisatie Sedna werd het Optrommelen omarmd. Plaatselijk Belang was opdrachtgever en de gemeente Emmen was financier.

 

Een enthousiaste werkgroep van bewoners, met ondersteuning van de buurtwerker van Sedna, Erik van der Heide en Femke Heythekker, bedenker van het Optrommelen, ging aan de slag om de Grote Optrommelactie te organiseren.

In alle straten van Weerdinge zijn maar liefst 13 trommels uitgezet, die van buur naar buur werden doorgegeven. Vrijwel alle bewoners deden mee en vulden uitvoerig het formulier in dat in de (op)trommel zat. Het resultaat was een respons van bijna 100%. Een enorme stimulans voor het dorp om verder te werken aan activiteiten en de leefbaarheid.


Als gevolg van het Optrommelen zijn er diverse werkgroepen in het leven geroepen om de thema’s verder uit te werken en zorg te dragen voor concrete activiteiten en acties. Nog steeds is, bijvoorbeeld, een werkgroep Dorpsinrichting actief die zich inzet voor het ‘asbestdakenvrij’ maken van Weerdinge.

De opbrengsten

 

De volgende onderwerpen werden vaak genoemd:


 • verkeersveiligheid (te hard rijdend verkeer)
 • duurzaamheid (lokale energie)
 • geluidsoverlast (klinkerweg)
 • activiteiten jeugd
 • ouderen (activiteiten)
 • minibieb
 • dorpsinrichting (o.a. asbestdaken)
 • voorzieningen (verbetering communicatie)
 • sport (openbare buitengym)

De respons

 

 • 13 (op)trommels uitgezet
 • 529 formulieren ingevuld, is bijna 100%!
 • 9 nieuwe werkgroepen
 • 40 nieuwe vrijwilligers